Çapraz Trakya Bağlantısı AB Projesinin Uzman Ağı Toplantısı Gerçekleştirildi
Anasayfa Haberler Anasayfa
m

Çapraz Trakya Bağlantısı AB Projesinin Uzman Ağı Toplantısı Gerçekleştirildi

“Çapraz Trakya Bağlantısı” / "Cross-Thrace Connection”

Ref. No: CB005.2.21.063

Joint Expert Network Meeting in Keshan -3- (JEN) / Ortak Uzman Ağı (JEN) Toplantısı

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında başlanmış olan CB005.2.21.063 sayılı ve  "Cross-Thrace Connection”/ “Çapraz Trakya Bağlantısı” isimli projemiz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Liderliğinde, Bulgaristan - Bölgesel Tarih Müzesi - Haskovo  ve Bulgaristan "Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma İttifakı" Derneği partnerliğinde yürütülmektedir.

 

Projenin Amacı: Edirne ve Haskovo bölgelerindeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yol açacak olan turistlerin aktivitelerini ve genel olarak değişimini önemli ölçüde artıracak bir bilgi sistemi oluşturmaktır.

Toplantıda, uzmanlar, Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi Bölgesi’nde turizmin gelişimine yönelik raporlar sunmuştur. Uzmanlar ile yapılan ortak çalışmada, Ortak Bilgi Kitabında bir araya getirilecek veriler ele alınmıştır. Bu  Uzman Ağı, Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi Bölgesi’nde, uzmanlar ve kullanıcılar arasında ilişki kurulmasını teşvik etmeyi, sürdürülebilir turizmin gelişimi, yeni bilgi ve iyi uygulamalara ilişkin beklentileri karşılamaya hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Ortak Uzman Ağı (JEN) Toplantılarının ilki 01-02.07.2021 tarihlerinde Keşan’da gerçekleştirilmiştir. ikinci Ortak Uzman Ağı (JEN) Toplantısı 13-14 Ağustos 2021 tarihlerinde Mineralni Bani/Haskovo – Bulgaristan’da gerçekleştirilmiştir.  JEN toplantıları, ikisi Keshan'da, ikisi Bulgaristan Haskovo’da olmak üzere 4 ayrı çalışma toplantısından oluşmakta olup, toplantılarda Haskovo ve Edirne bölgelerindeki kültürel ve tarihi eserlerin kullanımı ve tanıtımı için fırsatlar, uygun turistik gelişme olanakları vb. tartışılmaktadır.

Ortak Uzman Ağı (JEN) Toplantıları ile; Haskovo ve Edirne bölgelerinde tarihi miras değerlerinin korunması ve kullanımıyla ilgili sorunlar ve fırsatlar incelenerek analiz edilmektedir. Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi Bölgesi’nde, Turistik potansiyelin geliştirilmesi, tarihi mirasın korunması ve kullanılması için fırsatlar üzerine, analiz ve çalışmalar detaylandırılacaktır. Sonuçlar sektördeki ilgili paydaşlara dağıtılacaktır.

Paylaş