Mesleki Yeterlilik Belgesi(SRC) Süre Uzatımı Hakkında Düzenleme
Anasayfa Haberler Anasayfa
m

Mesleki Yeterlilik Belgesi(SRC) Süre Uzatımı Hakkında Düzenleme

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20875865-230.01-57704

 Konu : Koronavirüs Tedbirleri (Geçici / Süreli Düzenleme)

BAKANLIK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE Bilindiği  üzere,  Karayolu  Taşıma  Yönetmeliği  ile  Karayolu  Taşımacılık  Faaliyetleri  Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'nde karayoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırlaması bulunmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımızca da sektöre yönelik birçok tedbir alınmakta olup, bu tedbirlerle salgının sektörde 

Meydana getirdiği olumsuz etkiler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Bu  kapsamda,  dünyada  ve  ülkemizde  yaşanan  normalleşme  süreci  çerçevesinde  artan  ticaret hacmi ile  beraber  sektörde  oluşan mesleki  yeterlilik  belgesi  sahibi  sürücü ihtiyacının  karşılanabilmesiamacıyla,  karayolu  taşımacılık  sektöründen  gelen  talepler  de  dikkate  alınarak,  Karayolu  TaşımaYönetmeliği  kapsamında  ticari  amaçlı  yük  ve  yolcu  taşımacılığı  yapan,  mesleki  yeterlilik  belgesisürücüler için, her iki Yönetmelikte yer alan yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak" şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bu doğrultuda; SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç)  ay  süre  kalan  sürücülerin  şoförlük  mesleği  bakımından  bedeni  ve  psiko-teknik  açıdan  sağlıklı olduklarını gösteren, başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış; Sürücü  Adayları  Ve  Sürücülerde  Aranacak  Sağlık  Şartları  İle  Muayenelerine  Dair  Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık  tesisleri,  aile  sağlığı  merkezleri  ve  Sağlık  Bakanlığınca  ruhsatlandırılan  (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve, Sağlık  Bakanlığınca  yetkilendirilen  Psikoteknik  Değerlendirme  Merkezlerince  düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu,ile  birlikte  Bölge  Müdürlüklerimize  15.09.2021  tarihinden  itibaren  başvurularını  yapabileceklerdir.

Bölge Müdürlüklerimizce yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan başvurular için; Başvuru Tarihi (Sisteme Başvurunun Alındığı Tarih)

Başvuru Sahibi TC KimlikNo

Güncel Cep Telefonu Sürücü Sağlık Raporu (Taranmış hali PDF dosyası olarak)

Psikoteknik Raporu (Taranmış halide PDF dosyası olarak)

Bakanlığımız UNet  Otomasyon  Sistemine  Bölge  Müdürlüklerimizce  yüklenecek  olup,  sistemde  bugirişler için  gerekli  çalışmalar  15.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanacak  ve  kullanıma  açılacaktır. 

Bu,işlemi  müteakip  başvuru  onayı/iptali  Genel  Müdürlüğümüz  tarafından  yapılacak  olup,başvurusuonaylanan sürücüler belgelerini eDevlet Sistemi üzerinden alabilecektir. Bu çerçevede, Bölge Müdürlüklerimizce gerekli hazırlık ve düzenlemelerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Paylaş