VERBİS'e kayıt süresi 6 ay daha uzatıldı
Anasayfa Haberler Anasayfa
m

VERBİS'e kayıt süresi 6 ay daha uzatıldı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi verdi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Keşan ticaret ve Sanayi Odası olarak Adalet Bakanlığından Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasını talep etmiştik. Taleplerimiz değerlendirilmiş ve değerlendirme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu, milyonları ilgilendiren Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt süreleri 6 ay uzatıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya, “istisnai olarak düzenlenmiş birkaç meslek haricinde yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının yeni ilan edilen süreye göre 30 Haziran 2020'ye kadar, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel, nitelikli, kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının yeni süreye göre 30 Eylül 2020 tarihine kadar ve Kamu kurum ve Kuruluşu veri sorumluları 31 Aralık 2020’ kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.” dedi

Özkaya, KVKK'nın önceliğinin ceza kesip devletin gelir elde etmesini sağlamak değil kişisel verileri korumak olduğunu, bu kapsamda veri sorumlularının ek süre içerisinde VERBİS'e doğru ve güncel bilgileri eksiksiz girilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Keşan TSO Meclis Başkanı Orkun Özkaya uzatılan süreyle ilgili verdiği detaylar şu şekilde; Uzatılan 6 aylık sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, veri sorumlusunun hangi veriyle ne şekilde temas ettiğini, veriyi hangi yöntemlerle ve hangi amaçla topladığını, hangi veri için açık rıza alması gerektiğini, hangi durumlarla aydınlatma yapması gerektiğini, veriyi nasıl işlediğini, veriyi kimlerle ne şekilde paylaştığını, ne şekilde ve ne kadar süreyle muhafaza ettiğini, veriyi ne zaman ve ne şekilde imha edeceğini, veriyi korumak için hangi idari ve teknik tedbirleri aldığını her bir veri türü bakımından tek tek incelemeksizin oluşturulan veri envanterinin hatalı ve eksik olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Özkaya, özellikle veri sorumlusu şirketlerin detaylı veri envanteri çıkarması gerektiğini ve bu işlemin profesyonel olarak yürütülmesinin gerekli olduğunu, sadece idari tedbirler alınmasının yeterli olmadığını söyledi.

Paylaş